Verificatori de proiecte/Experti tehnici de calitate si extrajudiciari A.N.R.E.

Denumire program Categorie Durata Nivel minim de studii pentru accesul la program
Autorizat
CURS PREGATIRE TEORETICA ÎN DOMENIUL INSTALATIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE Cursuri specialitate 20 oreDe profil, in conditiile reglementate de Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr.116/20.12.2016 A.N.R.E.(Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei)
Domeniu Tip program Finalizat cu certificat de… Cale
Energie Curs de pregatire teoretica Certificat de absolvire (emis de
COPROFORM-RODTEHNIC ASOCIATIA )
Formala, participare in clasa

DESCRIERE

RODTEHNIC CONSULT SRL organizează în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalațiilor electrice”, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2013, modificat prin Ordinul ANRE nr. 116/2016, vizarea periodică a adeverințelor de electrician autorizat, precum și autorizarea sau vizarea adeverințelor verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, este permisă numai după ce aceștia fac dovada că au urmat în ultimul an un curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, organizat de către instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/ energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu. Cursurile de pregătire teoretică mai sus-menționate trebuie să aibă un conţinut corespunzător cel puțin tematicii şi bibliografiei recomandate și publicate pe pagina de internet a autorității competente.

GRUP TINTA

Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare și se face pe baza unui  dosar, verificat în cadrul direcției generale de specialitate a ANRE.

Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândită decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minim 5 ani a calității de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA.

Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi exercitată doar cu condiția ca adeverința de electrician autorizat să fie vizată.

Adeverința de verificator a proiectelor de instalații electrice tehnologice sau a părții electrice din cadrul unor proiecte complexe,conferă titularului acesteia următoarele competențe:

a) verifică documentația tehnică de proiectare a instalațiilor electrice tehnologice, necesară obținerii autorizației de construire;

b) verifică documentațiile tehnice și detaliile de realizare a montajului instalațiilor electrice tehnologice, sub formă de planșe,breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectării cerințelor impuse de normativele tehnice și prescripțiile energetice în vigoare;

c) verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte de către experți tehnici de calitate, în vederea confirmării că proiectele respectă cerințele stabilite de lege.

Verificatorul de proiecte autorizat are dreptul de a verifica orice proiect de instalații electrice tehnologice sau părți electrice aparținând unor proiecte complexe, atât a celor racordate/aparținând SEN sau unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna și ștampila documentele scrise și desenate numai în condițiile în care documentația supusă verificării este corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor prevăzute în legislația și reglementările aplicabile.

Autorizarea specialiștilor experți tehnici de  calitate  și  extrajudiciari  în  domeniul instalațiilor electrice tehnlogice este aprobată de către Comisia de autorizare și se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcției generale de specialitate a ANRE.

Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândită decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minim 8 ani a calității de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B.

Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi exercitată doar cu condiția ca adeverința de electrician autorizat să fie vizată.

Adeverința de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice conferă titularului acesteia următoarele competențe:

a) analizează condițiile de amplasament și de exploatare a lucrărilor de instalații electrice tehnologice, inclusiv sub aspectul riscurilor tehnice și tehnologice ale acestor instalații și ale capacităților energetice din care acestea fac parte;

b) analizează starea lucrărilor de montaj a instalațiilor electrice tehnologice, în perioada normată de funcționare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate;

c) analizează documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj a instalațiilor electrice tehnologice în fazele de proiectare, execuție și exploatare;

d) analizează prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de instalații electrice tehnologice și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

CERTIFICAT OBȚINUT

Certificat de absolvire , având recunoaştere cf. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 116/2016.

 CADRU LEGAL

Ordinul preşedintelui ANRE nr. 116/2016.

 LOCAŢIE

Ramnicu Valcea, Strada Drumul Campului Numarul 5, Salile de Conferinta si Pregatire RODTEHNIC CONSULT SRL

Cursurile pot fi organizate si la sediul beneficiarului.

Acte necesare:

Copie carte identitate
Copie act studii 
Copie legitimatie ANRE detinuta anterior(daca este cazul)

PROGRAM SESIUNE, TEMATICA, REZULTATE EXAMEN, INFORMATII AUTORIZARE

Urmăreşte pagina Info Electricieni(www.anre.ro)

COPROFORM SRL