ELECTRICIAN IN INSTALATII ENERGETICE / Curs Calificare

Denumire program Categorie Cod C.O.R./N.C. Durată Nivel minim de studii pentru accesul la program Autorizat
ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII
ENERGETICE
Cursuri autorizate 7241.2.2 5 Luni-
Calificare Nivel III
Cel putin Invatamant gimnazial
/general obligatoriu/8 clase
A.N.C.-M.E.N.-M.M.J.S.
Domeniu Tip program Finalizat cu certificat de… Cale
Energie Calificare Certificat de calificare (emis de A.N.C., M.M.J.S, M.E.N.) Formală, participare în clasă

 DESCRIERE

Meseria de “Electrician în instalaţii energetice” se regăseşte în toate întreprinderile în care se folosesc instalaţii şi echipament energetic.

Principalele domenii în care îşi desfăşoară activitatea, electricienii in instalaţii energetice sunt următoarele: supraveghere, întreţinere, reglare, reparare, executare de manevre, montare şi control a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice:

întrerupătoare, separatoare, descărcătoare, bobine de reactanţă, generatoare, transformatoare, sisteme de bare colectoare, linii electrice de transport şi distribuţie; probe şi încercări profilactice: măsurări de izolaţie, măsurarea prizei de pământ, măsurarea rezistenţei de contact, încercare cu tensiune mărită.

Pentru realizarea sarcinilor de serviciu, electricianul în instalaţii energetice este obligat să poarte echipamentul individual de lucru: salopeta, cizme de cauciuc, cască, mănuşi, bocanci.

Zilnic, electricianul în instalaţii energetice se ocupă cu următoarele activităţi: efectuarea de controale, revizii, intervenţii pentru eliminarea deficientelor şi incidentelor apărute, precum şi supravegherea permanentă a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice.

De asemenea ei se ocupă şi de măsurători ai parametrilor elementelor componente ale instalaţiilor şi echipamentelor energetice.Maşinile, aparatele şi instalaţiile pe care le utilizează un electrician în instalaţii energetice se împart în următoarele categorii:

– maşini electrice: rotative de curent continuu şi curent alternativ (asincrone şi sincrone), transformatoare;

– aparate electrice de joasă tensiune: de comutare (manuală şi automată), de comandă (manuală şi automată), de reglare, de protecţie, de semnalizare, pentru automatizări

– instalaţii electrice de joasă tensiune: de iluminat, de prize, de forţă, de curenţi slabi (semnalizare, avertizare, iluminat), de ameliorare a factorului de putere, de redresare şi acumulatoare. si electricienii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcţie, funcţionare, întreţinere 

 GRUP TINTA

Cursul se adresează tuturor persoanelor care:

  • doresc să obţină calificarea de „Electrician în instalaţii energetice”
  • vizează obţinerea calităţii de Electrician autorizat A.N.R.E

cu vârsta minimă de 18 ani, apte din punct de vedere medical.

 COMPETENŢE DOBÂNDITE

1. ASIGURAREA LOCULUI DE MUNCA CU MATERIALE, ECHIPAMENTE DE LUCRU, SCULE ŞI DISPOZITIVE

2. MONTAREA APARATELOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

3. UTILIZAREA MAŞINILOR ELECTRICE

4. UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE JOASĂ TENSIUNE

5. ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞI INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

6. EXECUTAREA INSTALAŢIILOR PENTRU ALIMENTAREA MAŞINILOR ELECTRICE

7. EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR DIN INSTALAŢIILE

ENERGETICE

8. EXECUTAREA CIRCUITELOR SECUNDARE ÎN ECHIPAMENTELE ELECTRICE ŞI ENERGETICE

9. UTILIZAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE DE BAZĂ ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE ŞI ECHIPAMENTELE ENERGETICE

10.INTERPRETAREA SCHEMELOR ELECTRICE

 CERTIFICAT OBŢINUT

Certificat de calificare profesională, având recunoaştere profesională cf. O.G. 129/2000, republicată.Certificatul se eliberează insotit de o anexă denumită ,,Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

 LOCAŢIE

Ramnicu Valcea, Strada Drumul Campului Numarul 5, Salile de Conferinta si Pregatire RODTEHNIC CONSULT SRL

 BENEFICII ŞI OPORTUNITĂŢI

-Curs autorizat A.N.C.(Autoritatea Naţională pentru Calificări),M.M.J.S. (Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale)  şi M.E.N.(Ministerul Educaţiei Naţionale).

-Obţinerea unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională(prin apostilare).

-Cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

-Posibilitate de angajare după finalizarea cursului şi acces gratuit la portofoliul locurilor de muncă vacante.

-Pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

-Costul cursului include toate taxele aferente participării:

• acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;

• acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;

• acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;

• suport de curs și alte resurse bibliografice;

• sustinerea examenului de absolvire;

• eliberarea certificatului de absolvire/calificare.

-Pregătirea teoretică se desfăşoară în sala de curs cu dotări moderne.

-Tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

 ACTE ÎNSCRIERE

Formular înscriere 
Copie carte identitate
Copie certificat naștere
Copie act studii 
Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)

 -Calificarea permite obţinerea calităţii de electrician  autorizat  A.N.R.E. Vezi si Curs pregatire teoretica examen/prelungire legitimatie ANRE Electrice

OPORTUNITĂŢI LA FINALIZAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

Oportunități la finalizarea programului de formare: angajarea pe piața muncii intr-o ocupație specifică sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.