Electricieni autorizati A.N.R.E.

Cursurile se vor desfasura respectand prevederile OUG 70/14.05.2020 privind situatia impusa de starea de alerta.

Denumire program Categorie Durata Nivel minim de studii pentru accesul la program
Autorizat
CURS PREGATIRE TEORETICA ÎN DOMENIUL INSTALATIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE Cursuri specialitate 20 oreDe profil, in conditiile reglementate de Ordinul Presedintelui A.N.R.E. nr.116/20.12.2016 A.N.R.E.(Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei)
Domeniu Tip program Finalizat cu certificat de… Cale
Energie Curs de pregatire teoretica Certificat de absolvire (emis de
COPROFORM-RODTEHNIC ASOCIATIA)
Formala, participare in clasa

DESCRIERE

RODTEHNIC CONSULT SRL organizează în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalațiilor electrice”, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2013, modificat prin Ordinul ANRE nr. 116/2016, vizarea periodică a adeverințelor de electrician autorizat, precum și autorizarea sau vizarea adeverințelor verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, este permisă numai după ce aceștia fac dovada că au urmat în ultimul an un curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, organizat de către instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/ energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu. Cursurile de pregătire teoretică mai sus-menționate trebuie să aibă un conţinut corespunzător cel puțin tematicii şi bibliografiei recomandate și publicate pe pagina de internet a autorității competente.

GRUP TINTA

Cursurile se adresează persoanelor fizice care doresc autorizarea /vizarea periodica a adeverintei de electrician autorizat pentru următoarele categorii:

a) gradul I, pentru executarea de instalaţii electrice interioare cu o putere instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

b) gradul IIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

c) gradul IIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

e) gradul IIIB, pentru executare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată;

g) gradul IVB, pentru executare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.

CERTIFICAT OBȚINUT

Certificat de absolvire , având recunoaştere cf. Ordinul preşedintelui ANRE nr. 116/2016.

 CADRU LEGAL

Ordinul preşedintelui ANRE nr. 116/2016.

 LOCAŢIE

Ramnicu Valcea, Strada Drumul Campului Numarul 5, Salile de Conferinta si Pregatire RODTEHNIC CONSULT SRL

Cursurile pot fi organizate si la sediul beneficiarului.

Acte necesare:

Copie carte identitate
Copie act studii 
Copie legitimatie ANRE detinuta anterior(daca este cazul)

PROGRAM SESIUNE, TEMATICA, REZULTATE EXAMEN, INFORMATII AUTORIZARE

Urmăreşte pagina Info Electricieni(www.anre.ro)

CONTRACT DE ASOCIERE COPROFORM SRL – RODTEHNIC CONSULT SRL

Obiectul contractului îl constituie asocierea S.C. COPROFORM S.R.L. cu S.C. RODTEHNIC CONSULT S.R.L. , in vederea indeplinirii conditiilor pentru  desfasurarea pregatirii teoretice si practice , pentru calificarea si autorizarea /vizarea periodica a autorizatiei ANRE a personalului ce urmeaza sa lucreze , sau lucreaza , in instalatiile electroenergetice , în conformitate cu articolul 21 din Ordinul A.N.R.E. nr 116 din 2016- cursurile de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, organizate de societăți comerciale de formare profesională autorizate conform legislației în domeniu ,  cu respectarea cel putin a tematicii si bibliografiei stabilite si publicate de ANRE pe pagina sa de internet.

COPROFORM SRL